блещукане

същ. - бляскане, светлеене, проблясък, светлина, мъждукане, мъждеене
същ. - примигване, трепкаща светлина
същ. - лъч
същ. - проблясване, блясък
същ. - святкане, искрене, излъчване

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • блясък — същ. лъскавина, сияние, лъч, светлина същ. красота, великолепие, разкош, тържество, празненство, слава, величие същ. блещукане, проблясване, проблясък същ. бляскане, пламване, искрене същ. пищност, лукс, тържественост, помпозност същ …   Български синонимен речник

  • излъчване — същ. отделяне, радиация същ. издаване, изпускане, изхвърляне, секрет същ. лъчение, електронна емисия, емисия същ. радиопредаване същ. святкане, искрене, блещукане …   Български синонимен речник

  • искрене — същ. бляскане, блясък, пламване същ. святкане, блещукане, излъчване …   Български синонимен речник

  • лъч — същ. светлина, блясък, отражение, проблясък, сияние същ. мъждукане, блещукане …   Български синонимен речник

  • мъждеене — същ. мъждукане, проблясък, блещукане, мержелеене същ. примигване, трепкаща светлина …   Български синонимен речник

  • мъждукане — същ. блещукане, мъждеене, примигване, трепкаща светлина същ. проблясък, лъч …   Български синонимен речник

  • примигване — същ. блещукане, мъждеене, мъждукане, трепкаща светлина същ. мигане, намигване, намек същ. пляскане, пърхане, пърпорене …   Български синонимен речник

  • проблясване — същ. блещукане, проблясък, блясък …   Български синонимен речник

  • проблясък — същ. искра, лъч, светлина, блясък същ. просветление, прояснение, озарение същ. надежда, упование същ. проява, проявление същ. блещукане, проблясване същ. мъждукане …   Български синонимен речник

  • святкане — същ. искрене, блещукане, излъчване същ. пламване, лумване, блясък, бляскане, искра, мълния, пламък …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.